MERT SANDALCI

DR. ALİVASFİ ATABAY PENDİK SANAYİİ ZİRAİYE VE KİMYEVİYE MÜESSESESİ

ECZACILIK TARİHİ KİTAPLARI SEÇKİSİ > DR. ALİVASFİ ATABAY PENDİK SANAYİİ ZİRAİYE VE KİMYEVİYE MÜESSESESİ

Dr. Ali Vasfi ATABAY ve Pendik Sanayii Ziraiye ve Kimyeviye Müessesesi Hakkında:

1895 yılında Mekke’de dünyaya gelen Ali Vasfi Atabay Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye-i Şahane’nin 1867 yılında ilk sınıfını teşkil eden dört öğrencisinden bir numaralı tıbbiye diploması sahibi Dr. Mustafa Şükrü beyin oğludur. İlköğrenimini Beşiktaş Hazım Efendi ilk mektebinde, orta öğrenimini, Mardin Rüştiyesinde, liseyi de Malatya İdadisinde tamamladıktan sonra 1914 yılında babasının mezun olduğu Tıbbiye-i Şahane’den diplomasını almıştır.

Atabay, öğrenimi sırasında gönüllü olarak askere yazılmış, Balkan Harbinde Üçüncü Fırka Sıhhiye Bölüğünde görev alarak Çatalca Muharebesine katılmıştır. Terhisinden sonra 6 ay boyunca Demirkapı Kolera Hastanesinde çalışmıştır. Daha sonra yeniden eğitimine devam eden Ali Vasfi Bey mezun olduktan sonra askere alınmış ve Kafkas Cephesinde çarpışmıştır. Terhis olduktan sonra 1915’de Guruba Hastanesi Hariciye Servisinde Operatör Dr. Mahmut Ata’nın asistanı olarak tayin edilmiş, üç yıl kadar yanında çalışmıştır. 1918’de eğitimini geliştirmek için Almanya ya giden Dr. Ali Vasfi Atabay Bonn’da Prof. Ungar ve Karre’nin, Berlin’de Prof. Bier’in kliniklerinde çalıştıktan sonra 1921 yılında İstanbul’a dönmüş ve Küçükpazar’da “Şifa Hastanesi”ni açmıştır. Bu kuruluşu 1925 yılına kadar idare ettikten sonra Atatürk’ün ricası ile Pendik’te bilimsel usullerle ilaç imal etmek üzere Pendik Sanayii Ziraiye ve Kimyeviye Müessesesini kurmuş, bir de un fabrikası tesis etmiştir. Nice zorlu uğraşlar sonunda küçük sayılabilecek bir laboratuvar ile üretime başlayan bu müesseseyi hızla zamanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde geliştirmiştir. Bu yönüyle Ali Vasfi Atabay’ı ülkemizin bilimsel metot ve ekipmanlarla çalışan ilk ilaç üreticilerimiz arasında sayabiliriz. 1940 yılında II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı tekrar askeri vazifeye çağrılan Dr. Ali Vasfi Atabay bu görevini Birinci Tümen Sıhhiye Bölüğü’nde ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde yerine getirmiş, 1944 yılında terhis olarak yeniden laboratuvarının başına geçmiştir (*). 1949 yılına kadar Sağlık Bakanlığı’nca Ali Vasfi Atabay tarafından Pendik Sanayii Ziraiye ve Kimyeviye Müessesesinde ruhsatlandırılarak piyasaya sürülen müstahzarlar şunlardır:

Arrhénal ampul, Atropin Sülfat ampul, Atropin Sülfat Morphin ampul, Cacodylate de Soude ampul, Cacodylate de Soude Bicomposée ampul, Cacodylate de Soude Tricomposée ampul, Cafeine ampul, Calcium Chlorure C Cris.ampul, Calcium Gluconate ampul, Calcium Gluconate Comprime Chocolate, Calcium Gluconate effervesan, Calcium Granule, Calcium Thebromine tablet, Cotarnin Chlorhydrate ampul, Emethine Chlorhydrate ampul, Ether Sulfirique ampul, Extrate de Malt Concantre simple, Hemogene A şurup, Hemogene B şurup, Histamine ampul 0,01 ve 0,04, Huile Camphree ampul, İode calcium Theobromine komprime, Kiniumol Arsenoferre şurup, Kiniumol Phosphoiode şurup, Mercure bi İodüre ampul, Morphine Chlorure ampul, Neocaine Chlorure ampul, Nitrite de Amyle ampul, Peptone ampul, Phosphomalt, Salicylate de Soude, Sel Alcaline effervesan, Sel de Carlsbad effervesan, Sel de Vichy effervesan, Sel de fruit effervesan, Sel de fruit Pepsin effervesan, Sel laxative effervesan, Serum Gelatine ampul, Serum Physiologique ampul, Sparteine Soulphate ampul, Strychnine Soulphate ampul, Yohimibine Strichine ampul. Vasfotebrin ampul, Vasfoplazmin komprime.

1925 yılında açmış olduğu müessesede yıllar zarfında tıbbi şarap ve şampanya üretimine ağırlık verdiğini görüyoruz, ancak hatırı sayılır derecede -özellikle ampul- tıbbi müstahzar da üretmiştir. Fakat 1950’lere gelindiğinde kuruluş yıllarında birlikte yola çıktığı ilaç üreticilerinin hızına yetişememiş, teknolojik dönüşümü gerçekleştirememiş, fabrika düzenine geçemediği için de o yılların ilaç üretiminde lider markaları, İbrahim Ethem (Ulagay), Abdi İbrahim (Barut), Mustafa Nevzat (Pisak), Şark Merkez Laboratuvarı, Haver Laboratuvarı gibi isimlerle sürdürdüğü rekabet savaşında gerilere düşmüş ve ilaç piyasasından çekilmek zorunda kalmıştır. Öyle ki, eczacıların en önemli yayın organı “Farmakoloğ” dergilerinin içinde (1931-1954) sadece 2 kez adı geçmekte, bunlardan ilki izinsiz imal ettiği ampullerin toplatılması, ikincisi ise İzmir’de ruhsatsız olarak açtığı deponun kapatılması ile ilgilidir. 1939 yılında firmanın en önemli müstahzarlarından, Hemogene A ve Hemogene B’nin mühürlenmiş olması da dikkat çekicidir (**).

Elinizde tuttuğunuz bu kitap 1910’lu yıllarda İstanbul’da yüksek öğrenimini tamamlayıp, bir süre yurt dışında eğitimine devam ettikten sonra 1921’de Cumhuriyetin ilanından sonra ülkesine dönerek ilaç sanayimizin değerli müteşebbislerinden biri olarak hayata atılan Ali Vasfi Bey’i ve o yılların şartlarında modern sayılabilecek öncü müessesesini anlatır.

Kitap son derece nadir görselleri ve istatistiki bilgileri ile II. Dünya Savaşı yıllarının zor şartlarında ülkemizde böylesi bir müessesenin nasıl çalıştığı hususunda da eşsiz bilgiler vermektedir. Tüm bunların yanı sıra o yıllarda küçük bir sahil köyü olan Pendik’in pek de bilinmeyen iç bölgeleri hakkında fikir veren son derece nadir fotoğrafların bulunması da bu kitaba değer katan bir başka unsurdur.

Son olarak, dili son derece ağır olan bu tanıtım kitapçığını günümüz Türkçesine ben çevirdim. Sevgili Hocam Prof. Dr. Emre Dölen teknik kontrollerini yaptı. Orijinal kitapta sehven yapılmış olan hatalar düzeltildi. Kıymetli öğrencim Damla Kırcı konu hakkında araştırmayı derinleştirdi, 2016 yılı içinde Eskişehir’de yapılan XII. Eczacılık Tarihi Toplantısında bildiri olarak sundu.

Mert SANDALCI
Ocak 2017