MERT SANDALCI

Eczacılık Tarihi Kitapları Seçkisi

ESERLER > ECZACILIK TARİHİ KİTAPLARI SEÇKİSİ

BELGELERLE TÜRK ECZACILIĞI
MERT SANDALCI, GÜLNUR SANDALCI(9 CİLT) - CİLT I (1997), CİLT II (1998), CİLT III (1999), CİLT IV (2000), CİLT IV-2 (2001), CİLT I-2 (2002), CİLT II-2 (2003), CİLT III-2 (2005), CİLT V (2006)

1988-1999 yılları, Türkiye’de koleksiyonculuk adına yepyeni bir dönemin başladığı yıllardır. O dönemde erbabı arasında “Nişantaşı esnafı” olarak bilinen ve Hak Pasajı’nda bir arada bulunan pul tüccarlarının mekânları, Osmanlı ve Türk posta tarihi konusunda uluslararası başarılara imza atmış büyük koleksiyoncuların buluşma yeri olup çıkmıştı. Yıllardır nitelikli koleksiyonlarını genç insanlarla paylaşacakları ve bilgi birikimlerini onlara aktaracakları sıcak bir mekân bulamayan ünlü koleksiyoncular boş vakitlerinde burayı ziyaret eder olmuşlardı…

Yazar: Mert Sandalcı, Gülnur Sandalcı

Yayıncı: Eczacıbaşı Vakfı

Tasarım/Uygulama: Erkal Yavi/Gürsel Uzun

Daha fazla bilgi için tıklayınız
NOVARTIS

2006, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Novartis’in onuncu kuruluş yıldönümüdür. İlaç sanayiinde yeni sayılabilecek bu ismin onuncu yılını genel merkezi ile birlikte Norvartis Türkiye çalışanları da iz bırakacak etkinliklerle kutlamayı tasarlamaktadır…

Yayına Hazırlayan: Mert Sandalcı
Yayıncı: Novartis
Tasarım/Uygulama: Erkal Yavi/Gürsel Uzun
Yayınlanma Tarihi: Mayıs 2006

Daha fazla bilgi için tıklayınız
ESKİŞEHİR ECZACILIK TARİHİ

Kitabın başlığı üç kelimeden oluşuyor, bu kelimelerin her biri benim için ayrı önem taşıyor, bu nedenle “başlarken” duygularımı belirtmeden geçemeyeceğim.

Eskişehir

Ülkemizde ekonomik nedenlerle başlayan kırsaldan kente göç kentlerin hızla değişime uğramasına yol açtı, bu durum son yıllarda o denli hızlandı ki, kısa zamanda kent sakinleri doğdukları, büyüdükleri yerleri tanıyamaz hale geldiler. Kentlerin dokusundaki bu değişim genelde kendini kentlerinin sahibi gibi hisseden insanları olumsuz yönde etkiliyor. Gerek bilinçsiz yapılaşma gerekse nüfus yapısının farklılaşması, yabancılaşma gibi faktörler sürekli geçmişe özlem duygularını uyandırmakta…

Yayıncı: Eskişehir Eczacı Odası
Tasarım/Uygulama: Erkal Yavi/Gürsel Uzun
Yayınlanma Tarihi: 1. Baskı 2013, 2. Baskı 2017

Daha fazla bilgi için tıklayınız
MAVROYÉNİ PAŞA’DAN, ZAMBAKO PAŞA’YA MEKTUP

Bu kitapçık Osmanlı tıp tarihinin otoritelerinden birinin, Sultan II. Abdülhamid’in başhekimliğini yapmış, Meclis-i Ayan azası, Sivil ve Askeri Hastahaneler Başmüfettişi Dr. Mavroyéni Paşa’nın (1817-1902), ekselansları Dr. Zambako Paşa’ya (1832-1913) gönderdiği Fransızca bir mektubun çevirisidir. Mektup yazıldığı dönemde ne denli önemli sayılmış olmalı ki 1892 yılında İstanbul, Cağaloğlu Yokuşunda 72 numarada bulunan Mahmud Bey Matbaası’nda küçük bir kitapçık olarak basılmış!…

Yayıncı: Mert Sandalcı
Tasarım: Bülent Uzun, Gürsel Uzun
Yayınlanma Tarihi: Mayıs 2016

Daha fazla bilgi için tıklayınız
DR. ALİVASFİ ATABAY PENDİK SANAYİİ ZİRAİYE VE KİMYEVİYE MÜESSESESİ

1895 yılında Mekke’de dünyaya gelen Ali Vasfi Atabay Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye-i Şahane’nin 1867 yılında ilk sınıfını teşkil eden dört öğrencisinden bir numaralı tıbbiye diploması sahibi Dr. Mustafa Şükrü beyin oğludur. İlköğrenimini Beşiktaş Hazım Efendi ilk mektebinde, orta öğrenimini, Mardin Rüştiyesinde, liseyi de Malatya İdadisinde tamamladıktan sonra 1914 yılında babasının mezun olduğu Tıbbiye-i Şahane’den diplomasını almıştır.

Yayıncı: Mert Sandalcı
Tasarım/Uygulama: Bülent Uzun/Gürsel Uzun
Yayınlanma Tarihi: 2017

Daha fazla bilgi için tıklayınız